Når man føler at det hadde vært bedre om jeg hadde dødd…

06/14/2014

Hvorfor føler jeg at alt hadde vært bedre om jeg ikke hadde overlevd…